"Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul."
locas de închinare

Ortodoxia – Sfânta Liturghie

sfântul protector

Sfânta Treime

sfântul Andrei

monograma

crucea

Fecioara Maria

Domnul Iisus Hristos

Sfânta Liturghie ascunde, în chip smerit, cea mai mare taină a lumii
Sângele lui Hristos din Sfânta Împărtăşanie mai ţine sufletul în oase şi lumea în picioare. Precum Taina Pocăinţei e un dar al Cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea fiecărui suflet în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea taină, ascunsă iarăşi sub chip smerit, mântuieşte lumea, sau o fereşte de urgiile antihristului. Iată de ce, toată lumea ar trebui să vină la Sfânta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ.
Dumnezeu coboară între oameni şi suie oamenii la Sine, pe scara Sfintei Liturghii.
Precum Taina pocăinţei sau mărturisirea este judecata milostivă a lui Dumnezeu, ascunsă sub chip smerit, iar iubitorii de smerenie dau de darul acesta, asemenea şi Sfânta Jertfă a Mântuitorului, din Sfânta Liturghie, ascunde, iarăşi sub chip smerit, o taină a ocârmuirii lumii.
Cei vechi ştiau pricina pentru care nu se arată antihrist în zilele lor, căci Sfântul Pavel vorbeşte despre taina aceasta în chip ascuns, dar n-o numeşte (II Tesaloniceni 2, 6). E Sfânta Liturghie, sau Jertfa cea de-a pururi, despre care a grăit Domnul prin Daniil (Daniil 12, 10) şi apoi Însuşi ne-a învăţat. Ea este aceea care opreşte să nu se arate antihrist, sau omul nelegiuirii (II Tesaloniceni 2, 3), decât în vremea îngăduită lui de Dumnezeu. Căci pentru mulţimea fărădelegilor, demult ar fi trebuit Dumnezeu-Tatăl să sfârşească lumea, însă Dumnezeu-Fiul, Cel ce este iubirea de oameni şi de toată firea, mereu Se aduce pe Sine Jertfă Sfântă înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, mijlocind milostivirea de la El.
(Părintele Arsenie Boca ‒ mare îndrumător de suflete din secolul XX, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2002, p. 153)

Icoana Maicii Domnului „Portărita” este o icoană cu har deosebit care vine de la Mănăstirea Iviron din muntele Athos. Se spune că a fost aruncată în apă la mare de o femeie văduvă pentru a nu cădea in mâinile dusmanilor - a plutit si a ajuns la tărm de unde nu a putut fi luată decât de un bărbat cucernic. Icoana este în stil bizantin (chipurile sunt închise la culoare) si putem observa cum pruncul Iisus tine în mâna stângă sceptrul asezat peste globul pământesc, iar cu mâna dreaptă binecuvântează.

Acatistul Maicii Domnului „Portărita”: cititi

Canon de rugăciune care se face în vreme de boli molipsitoare sau molime către Preasfânta Treime si către toti sfintii
„Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți..." Găsiti aici canonul

Articole despre Sfânta Mănăstire Iviron de la Muntele Athos Cititi despre istoria si minunile Icoanei Maicii Domnului „Portăriţa“

Frica de Dumnezeu Cititi pilde ortodoxe. Veti vedea cum Iov, om cu adevărat fără prihană, drept si credincios, a răbdat toate necazurile si boliile când, cu voia Domnului, a fost lovit de diavol. Cum sufletul este mai scump decât tot ceea ce există pe lumea acesta, noi trebuie să luptăm pentru mântuirea sufletului.

DOAMNE AJUTĂ!


Pelerinaje în Tara Sfântă, Rusia si Ucraina Video